banner
  1. Trang chủ
  2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
top-title

Đầu tư BĐS

16/10/2018 - 07:00


CenInvest là công ty con thuộc Tập đoàn Cengroup chuyên về mảng đầu tư BĐS. CenInvest đã chủ đầu tư của nhiều dự án nhà ở chất lượng cao như: Park-View Residence; The K-Park; Lovera Garden (Đồng Kỵ, Bắc Ninh);…

 CenInvest là công ty con thuộc Tập đoàn Cengroup chuyên về mảng đầu tư BĐS. CenInvest đã chủ đầu tư của nhiều dự án nhà ở chất lượng cao như: Park-View Residence; The K-Park; Lovera Garden (Đồng Kỵ, Bắc Ninh);…

top-title

137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 62 63 66 88

info@cengroup.vn