THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN Ngày phát hành Xem
Thông báo về việc chuẩn hóa nội dung nhận diện thương hiệu, truyền thông Cen Academy và các nhãn liên quan 31/07/2023
Thông báo về việc thay đổi Logo và Bộ nhận diện thương hiệu của Cen Group và các công ty thành viên. 15/05/2023
Hướng dẫn sử dụng Logo và bộ nhận diện thương hiệu Cen Group. 15/05/2023
Thông báo về việc chuẩn hóa nội dung nhận diện thương hiệu, truyền thông của Cen Group và một số vấn đề liên quan 04/06/2021