Home | Monday, 22/05/2017
 • Giám đốc Nghề Môi Giới (Phụ trách Đại lý)

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Giám đốc nghề môi giới làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

  Xem tiếp
 • Giám đốc Phát triển Nguồn hàng

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Giám đốc phát triển nguồn hàng làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

  Xem tiếp
 • Giám đốc Kinh doanh Bất động sản

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Giám đốc kinh doanh Bất động sản làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

  Xem tiếp
 • Trưởng phòng hành chính

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Trưởng phòng Hành chính làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

  Xem tiếp
 • Nhân viên kế toán tổng hợp

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Nhân viên Kế toán làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

  Xem tiếp
 • Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Chuyên viên kinh doanh Bất động sản làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

  Xem tiếp
 • Trưởng phòng Kinh doanh BĐS

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Trưởng phòng kinh doanh làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

  Xem tiếp
 • Giám đốc Kinh doanh bất động sản

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Giám đốc kinh doanh làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

  Xem tiếp
 • Chuyên viên Tư vấn tài chính

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.

  Xem tiếp
 • Giảng viên Đào tạo Bất động sản

  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Giảng Viên Đào Tạo Bất Động Sản làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.

  Xem tiếp
 • Sheraton
 • Sanko
 • Phú Đô
 • Nguyễn Kim